Dom na podmokłym terenie

Chcąc uchronić się przed zalaniem terenu, należy wyposażyć obszar posesji w układ do zbierania nadmiernej ilości wody. Niezbędny element takiej sieci to system, którego zadaniem jest odwodnienie garażu. W podziemnie usytuowanych garażach woda stanowi duże ryzyko dla całej konstrukcji budowli. Celem zastosowania systemów do odwadniania jest również utrzymanie optymalnego poziomu wilgotności gruntu oraz oczywiście ochrona przed powodzią czy zwykłym podtopieniem.


W przypadku, gdy działka charakteryzuje się małą powierzchnią, nie posiada dostępu do kanalizacji a jej grunt jest spoisty (pył, ił lub glina) utworzenie systemu do odwadniania jest bardzo kłopotliwe. Projekt odpowiedniej sieci na odwodnienie garażu musi być wzięty pod uwagę we wstępnej fazie przygotowań do powstania projektu zabudowy terenu. Jeśli nie, późniejsze stworzenie takiego układu jest znacznie bardziej kosztowne. Główne czynniki, które mają wpływ na umiejscowienie elementów systemu odwadniania to przewidywane, statystyczne ilości opadów na danym terenie, wielkość gruntu oraz miejsce, do którego spływać będzie woda.


Na terenie prywatnym, do niedawna stosowanym był system odwadniania punktowego. Sposób ten polega na podzieleniu terenu przeznaczonego do odwodnienia na kwadraty, w obrębie, których budowane są cztery „ścieżki”. Prowadza one do centralnie usytuowanego punktu, czyli studzienki. Wszystkie kwadraty łączy się korytkiem, które odprowadza wodę do zbiornika głównego. Odwadnianie punktowe wymaga więc dużej ilości prac oraz czasu. Dlatego zaczęto stosować odwadnianie liniowe, korzystniejsze dla gruntów nieprzepuszczalnych, łatwiejsze w przygotowaniu i mniej czasochłonne.


Instalacja przebiega za pomocą podwyższenia danego terenu względem korytka oraz rusztu. Korytko jest właściwym elementem odprowadzającym wodę do zbiornika, ruszt stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Istotnym jest zadbanie o sieć odpowiedzialną za odwodnienie garażu, gdyż systematyczne jej udrażnianie minimalizuje ryzyko wystąpienia zatoru i problemów z odprowadzaniem wody.

tagi: odwodnienie garażu, systemy odwodnień, odwodnienia liniowe